ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 55807 | Fide: 42100968 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1253 11
2022A 1282 13
2021B - 0
Παλαιότερα -