ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 55809 | Fide: 42144604 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1112 0
2023B 1112 13
2023Α 1035 4
2022B 981 7
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -