ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/2012, ΕΣΟ: 55813 | Fide: 42141923 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1047 11
2022B - 4
2022A - 3
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι