ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Η/Γ: 07/2012, ΕΣΟ: 55814 | Fide: 42141931 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1246 12
2023B 1112 6
2023Α 1082 12
2022B 963 0
2022A 963 6
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι