ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 09/2013, ΕΣΟ: 55815 | Fide: 42141940 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι