ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/2012, ΕΣΟ: 55816 | Fide: 42144671 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 928 0
2022A 928 9
2021B - 0
Παλαιότερα -