ΜΠΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 10/2002, ΕΣΟ: 55820 | Fide: 42147077

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 1
Παλαιότερα -

Σύλλογοι