ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Η/Γ: 07/2012, ΕΣΟ: 55833 | Fide: 42154634

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 1
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι