ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 55839 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι