ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ

Η/Γ: 07/2006, ΕΣΟ: 55841 | Fide: 42152860

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι