ΣΙΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 02/2006, ΕΣΟ: 55846 | Fide: 42149380

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1262 19
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι