ΣΙΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 02/2006, ΕΣΟ: 55846 | Fide: 42149380 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1632 2
2023Α 1629 20
2022B 1688 41
2022A 1262 19
2021B - 0
Παλαιότερα -