ΣΙΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 02/2006, ΕΣΟ: 55846 | Fide: 42149380 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1688 41
2022A 1262 19
2021B - 0
Παλαιότερα -