ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ

Η/Γ: 08/2014, ΕΣΟ: 55855 | Fide: 42146259 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1088 15
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -