ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Η/Γ: 02/2011, ΕΣΟ: 55857 | Fide: 42146216 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 921 9
2022A - 4
2021B - 0
Παλαιότερα -