ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 06/2015, ΕΣΟ: 55873 | Fide: 42146046 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι