ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 06/2013, ΕΣΟ: 55874 | Fide: 42146224

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι