ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2014, ΕΣΟ: 55875 | Fide: 42145155 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1179 28
2023Α 1091 15
2022B - 2
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -