ΤΣΕΚΟΥΡΩΝΑΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 55878 | Fide: 42144930 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 948 12
2021B - 0
Παλαιότερα -