ΤΣΕΚΟΥΡΩΝΑΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 55878 | Fide: 42144930 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 975 4
2022B 948 0
2022A 948 12
2021B - 0
Παλαιότερα -