ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 09/2006, ΕΣΟ: 55881, Fide: 42146232

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι