ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 12/2011, ΕΣΟ: 55886 | Fide: 42127394 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -