ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 05/2012, ΕΣΟ: 55890 | Fide: 42148901 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -