ΓΑΡΟΥΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 08/1993, ΕΣΟ: 55892 | Fide: 42147573 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1107 0
2023Α 1107 5
2022B 1119 0
2022A 1119 26
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι