ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 07/1999, ΕΣΟ: 55893 | Fide: 42143047 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1118 0
2023B 1118 0
2023Α 1118 0
2022B 1118 0
2022A 1118 10
2021B - 0
Παλαιότερα -