ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 07/2011, ΕΣΟ: 55895 | Fide: 42148839 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 957 0
2023Α 957 0
2022B 957 10
2022A - 4
2021B - 0
Παλαιότερα -