ΚΟΣΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 55896 | Fide: 25888153 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 863 8
2022A - 4
2021B - 0
Παλαιότερα -