ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 55898 | Fide: 42151570 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -