ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η/Γ: 04/2005, ΕΣΟ: 55906 | Fide: 42147646

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1229 9
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι