ΜΥΤΑΛΑ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 55907 | Fide: 42152542 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 1
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι