ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΟΛΓΑ

Η/Γ: 07/1993, ΕΣΟ: 55908 | Fide: 42147581 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -