ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 09/2001, ΕΣΟ: 55909 | Fide: 42148006 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -