ΑΛΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 11/1992, ΕΣΟ: 55911 | Fide: 42147921 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1070 17
2021B - 0
Παλαιότερα -