ΑΛΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 11/1992, ΕΣΟ: 55911 | Fide: 42147921 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1105 0
2023Α 1105 7
2022B 1045 1
2022A 1070 17
2021B - 0
Παλαιότερα -