ΚΑΛΕΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 55912 | Fide: 42100194

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -