ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 07/1996, ΕΣΟ: 55916 | Fide: 42147905 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 2
2021B - 0
Παλαιότερα -