ΚΟΥΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 02/2013, ΕΣΟ: 55922 | Fide: 42146380 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 1
2022A - 1
2021B - 0
Παλαιότερα -