ΖΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η/Γ: 04/1990, ΕΣΟ: 55925 | Fide: 42148057 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι