ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 12/1974, ΕΣΟ: 55926 | Fide: 42139759 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι