ΣΑΤΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Η/Γ: 07/2012, ΕΣΟ: 55929 | Fide: 42142156 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 4
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -