ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/1994, ΕΣΟ: 55933 | Fide: 42145910 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 1
2021B - 0
Παλαιότερα -