ΜΙΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/1985, ΕΣΟ: 55953 | Fide: 25804502 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1167 28
2022A 1317 37
2021B 1468 8
Παλαιότερα -

Σύλλογοι