ΚΑΡΑΛΙΓΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Η/Γ: 03/2012, ΕΣΟ: 55957 | Fide: 42134765 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -