ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ

Η/Γ: 09/2011, ΕΣΟ: 55958 | Fide: 42134242 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι