ΧΑΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/1998, ΕΣΟ: 55961 | Fide: 42150493 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -