ΔΑΝΕΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Η/Γ: 02/2014, ΕΣΟ: 55962 | Fide: 42140455 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 949 23
2022B 1018 13
2022A - 4
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι