ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 02/2005, ΕΣΟ: 55965 | Fide: 42146399 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1212 8
2022A 1116 5
2021B - 3
Παλαιότερα -