ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 05/2013, ΕΣΟ: 55970 | Fide: 42147603 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -