ΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 09/1999, ΕΣΟ: 55986 | Fide: 42149347 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -