ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 07/2003, ΕΣΟ: 55988 | Fide: 42146410 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1262 16
2023Α 1214 26
2022B 1236 13
2022A 1168 9
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι