ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η/Γ: 05/1994, ΕΣΟ: 55993 | Fide: 42146445 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -