ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 08/1971, ΕΣΟ: 55995 | Fide: 42147913 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -