ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 55999, Fide: 42146852

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι