ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η/Γ: 03/1996, ΕΣΟ: 56000 | Fide: 42145902 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -